De wet op de bescherming van privacy. (AVG)

Binnen Europa hebben alle landen verschillende privacywetten. Op 25 mei 2018 worden al die verschillende wetten vervangen door een nieuwe wet. De wet moet consumenten en werknemers meer zeggenschap geven over hun persoonlijke gegevens en wat bedrijven hiermee doen. Kern van de wet is dat je alleen gegevens mag vastleggen waar je ook werkelijk iets mee doet. B.v. het is voor de Osse Opera niet van belang om vast te leggen wat de politieke voorkeur van onze leden is. Dat is voor ons niet relevant. Die gegevens mag je vanaf 25 mei dus niet meer vastleggen, tenzij je daar iets mee doet, en wat nog belangrijker is, je toestemming hebt om er iets mee te doen. Je mag ook geen persoonlijke gegevens doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Bescherming persoonsgegevens.
De Osse Opera zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet
 
Welke gegevens verzamelt de Osse Opera.
Wanneer u lid bent van de Osse Opera leggen wij de volgende gegevens vast:
•    Voor- en achternaam
•    Straat en huisnummer
•    Postcode en woonplaats
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Geboortedatum
•    Stemsoort
•    Aanvang van het lidmaatschap
•    Als u een machtiging heeft afgegeven voor een automatisch incasso, uw IBAN

Met welk doel gebruiken we deze persoonsgegevens?
Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen In onze leden administratie bij de secretaris. Deze gebruiken wij om met u in contact te blijven. Ook zijn (met uitzondering van de geboortedatum, stemsoort en aanvang lidmaatschap) deze gegevens vastgelegd in de boekhouding bij de penningmeester voor het voeren van de financiële administratie en de inning van contributies. 

Beveiliging persoonsgegevens.
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder met wachtwoord beveiligde computers en two factor authentication bij bank en boekhoudprogramma, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 
Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van onze website en worden cookies gebruikt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer
 
Google Analytics
Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, maar we willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres (het unieke adres van uw computer op het internet) wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen daarom deze gegevens niet persoonlijk naar u herleiden.
 
Uitschakelen en verwijderen
Wilt U de cookies uitschakelen of verwijderen? Dat kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
•    Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
•    Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
•    U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook per website blokkeren.
Voor meer informatie over cookies toestaan en blokkeren zie www.seniorweb.nl

Facebook
Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via Facebook. Voor Facebook hebben wij een button op de site geplaatst.

Links
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.osseopera.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u het lidmaatschap opzegt zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit onze bestanden worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, Wij zijn dat wettelijk verplicht. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Foto’s en video.
Foto’s en video’s van koorleden zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van beeldmateriaal van leden op een internetpagina of op facebook is een vorm van verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat de regels van de Wbp van toepassing zijn. Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toestemming
Wanneer koren foto’s of video’s van concerten of repetities willen publiceren, hebben zij daarvoor toestemming nodig van elk lid dat herkenbaar in beeld is. De toestemming moet ‘vrij’ en niet onder druk zijn gegeven. Toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Dat betekent dat een koor niet uit mag gaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’.
Op het aanmeldformulier voor het lidmaatschap, wordt hiervoor een extra regel toegevoegd.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (foto’s en video) in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun u ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, in behandeling nemen. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via secretaris@osseopera.nl
 

Oss, 11 april 2018


Klik op Privacyverklaring Opera om een printversie te downloaden